Aortální stenóza s nízkým transvalvulárním gradientem spojená s nízkým srdečním výdejem

David Horák, Jan Vojáček, Petr Hájek, Přemysl Šváb, Martin Mates, Jiří Fiedler

Klíčová slova: aortální chlopeň - stenóza, dospělí, echokardiografie, hemodynamika, komora levá - dysfunkce, lidé, prognóza, srdce - katetrizace, srdce - minutový objem nízký

Citace: HORÁK, David, Jan VOJÁČEK, Petr HÁJEK, Přemysl ŠVÁB, Martin MATES a Jiří FIEDLER. Aortální stenóza s nízkým transvalvulárním gradientem spojená s nízkým srdečním výdejem. Cor et vasa : časopis České kardiologické společnosti. 2002, 44(4-Suppl.), 38,-40-38, 40. Dostupné také z: http://www.medvik.cz/link/bmc13006494