Angiograficky hraničně významné koronární stenózy - odložení intervence na základě měření frakční průtokové rezervy myokardu

Martin Mates, Vladimír Hraboš, Jan Vojáček, Petr Hájek, M. Maly, David Horák, Jiří Fiedler, Václav Durdil

Klíčová slova: adenosin, arteriální okluzní nemoci, infarkt myokardu, koronární angiografie, krevní průtok regionální, lidé, lidé středního věku, mužské pohlaví, myokard, referenční hodnoty, staří, ženské pohlaví

Citace: MATES, Martin, Vladimír HRABOŠ, Jan VOJÁČEK, Petr HÁJEK, M. MALY, David HORÁK, Jiří FIEDLER a Václav DURDIL. Angiograficky hraničně významné koronární stenózy - odložení intervence na základě měření frakční průtokové rezervy myokardu. Vnitřní lékařství : orgán Československé společnosti pro vnitřní lékařství, sekce Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně. 2002, 48(5), 363-367. Dostupné také z: http://www.medvik.cz/link/bmc02011184