Akutní inverze dělohy po porodu

Marek Ľubušký, Eva Pechová, Ivana Bydžovská, M. Krausová

Klíčová slova: vaginální porod, inverze dělohy, peripartální život ohrožující krvácení, mateřská mortalita vaginal delivery, uterine inversion, peripartal lifethreatening bleeding, maternal mortality

Anotace: Cíl práce: Popis případu akutní inverze dělohy po porodu,Zobrazit více »

Citace: ĽUBUŠKÝ, Marek, Eva PECHOVÁ, Ivana BYDŽOVSKÁ a M. KRAUSOVÁ. Akutní inverze dělohy po porodu. Česká gynekologie: časopis České gynekologické a porodnické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, 81(5), 394 - 397. ISSN 1210-7832.