Autonomní dysreflexie u pacientů po spinálním poranění

Vladimír Šámal, Jan Mečl

Klíčová slova: autonomní dysreflexie, spinální poranění, autonomní nervový systém, tetraplegie, autonomic dysreflexia, spinal cord injury, autonomic nervous system, tetraplegia

Anotace: Autonomní dysreflexie je projevem dysfunkceZobrazit více »

Citace: ŠÁMAL, Vladimír a Jan MEČL. Autonomní dysreflexie u pacientů po spinálním poranění. Česká urologie: moderní časopis pro klinické a praktické urology. Praha: Galén, 2014, 18(4), 279 - 287. ISSN 1211-8729.