Aktuální možnosti chemoradioterapie lokálně pokročilého karcinomu rekta

Igor Richter, Josef Dvořák, Jiří Bartoš, Peter Hromádka, Jiří Škach

Klíčová slova: karcinom rekta, radioterapie, chemoterapie, cílené terapie rectal carcinoma, radiotherapy, chemotherapy, targeted treatment

Anotace: Standardem léčby lokálně pokročilého karcinomu rekta je neoadjuvantní chemoradioterapie následovaná totální mezorektální excizí.Zobrazit více »

Citace: RICHTER, Igor, Josef DVOŘÁK, Jiří BARTOŠ, Peter HROMÁDKA a Jiří ŠKACH. Aktuální možnosti chemoradioterapie lokálně pokročilého karcinomu rekta. Onkologie. Onkologie: Solen, 2015, 9(6), 282 - 286. ISSN 1802-4475.