Adaptační proces na JIP

Hana Šimonová

Citace: ŠIMONOVÁ, Hana. Adaptační proces na JIP. Zdravotnictví a medicína. 2014, (18), 30-31.