Alternativní způsob revaskularizace dolní končetiny - 5ti letá retrospektivní nerandomisovaná studie

Jan Marušiak

Citace: MARUŠIAK, Jan. Alternativní způsob revaskularizace dolní končetiny - 5ti letá retrospektivní nerandomisovaná studie. Přijato k tisku.