Axitinib v léčbě metastatického renálního karcinomu

Igor Richter, Josef Dvořák, Věra Hejzlarová, Jiří Bartoš

Klíčová slova: renální karcinom, cílená terapie, axitinib, celkové přežití, přežití bez známek progrese renal cell carcinoma, targeted treatment, axitinib, overall survival, progression free survival

Anotace: Cíl: Vlastní retrospektivní zhodnocení účinnosti a tolerance axitinibu.Zobrazit více »

Citace: RICHTER, Igor, Josef DVOŘÁK, Věra HEJZLAROVÁ a Jiří BARTOŠ. Axitinib v léčbě metastatického renálního karcinomu. Onkologie. Olomouc: Solen, 2016, 10(2), 76 - 78. ISSN 1211-8729.