Algoritmus přednemocniční a nemocniční péče o pacienty s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST v Libereckém kraji : XIV. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 7.-10.5.2006. Abstrakt

František Holm, David Horák, P. Hart, R. Šimek, Z. Šembera, Vladimír Hraboš, R. Polášek, P. Telekeš, Zdeněk Kubr

Citace: HOLM, František, David HORÁK, P. HART, et al. Algoritmus přednemocniční a nemocniční péče o pacienty s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST v Libereckém kraji : XIV. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 7.-10.5.2006. Abstrakt: XIV. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 7.-10.5.2006. Abstrakt. Cor et vasa : časopis České kardiologické společnosti. 2006, 48(Suppl. 4), 34-35. Dostupné také z: http://www.medvik.cz/link/bmc07004157