Anglicizmy v současné ruštině a češtině

I. Bušniaková

Rok vydání: 2003

Klíčová slova: лексикология, славянские языки, английский язык, англицизм, заимствование

Anotace: Autorka se zaobírá některými aspekty používání anglicizmů v současné češtině a ruštině. Zkoumá historii kontaktů těchto jazyků s angličtinou.

Citace PRO

Citace: BUŠNIAKOVÁ, I. Anglicizmy v současné ruštině a češtině. Praha, 2003. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Ústav slavistických a východoevropských studií. Diplomová práce Univerzita Karlova. Ústav slavistických a východoevropských studií.