Anglicismy v současné češtině a ruštině (na materiálnu slovníku Nová slova v češtině 1, Nová slova v češtině 2 a Новый словарь иностранных слов)

L. Grudina

Vydavatelství: Praha: Univerzita Karlova v Praze
Rok vydání: 2012

Klíčová slova: лексикология, славянские языки, неологизм, англицизм

Anotace: Diplomová práce se zabývá analýzou anglicismů jako neologismů přelomu 20. – 21. století v češtině a v ruštině. V práci jsou vysvětleny důvody intenzivního přejímání z angličtiny. Byla provedena analýza anglicismů ze strukturního, tvaroslovného a slovotvorného hlediska, jejímž vedlejším cílem bylo vysledování způsobů integrace anglicismů do jazykového systému češtiny v porovnání s ruštinou.

Citace PRO

Citace: GRUDINA, L. Anglicismy v současné češtině a ruštině (na materiálnu slovníku Nová slova v češtině 1, Nová slova v češtině 2 a Новый словарь иностранных слов). Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2012. Diplomová práce. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta.