Asymetrie výrazových prostředků mezi češtinou a ruštinou

S. Izmaylova

Rok vydání: 2007

Klíčová slova: перевод, славянские языки, глагольные формы, инфинитив, номинальные сочетания, причастие, деепричастие

Anotace: Tématem diplomové práce je asymetrie výrazových prostředků mezi ruštinou a češtinou (problematika odborného překladu). Na základě českých a ruských textů s humanitním zaměřením se porovnávají a popisují asymetrické způsoby překládání slovesných elementů, které nevyjadřují děj pomocí určitých slovesných tvarů (infinitiv, nominální vazba, transgresiv, participium).

Citace: IZMAYLOVA, S. Asymetrie výrazových prostředků mezi češtinou a ruštinou: Problematika odborného překladu. Praha, 2007. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta, Ústav bohemistických studií. Univerzita Karlova. Ústav bohemistických studií.

Uložit do Citace PRO