Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou

J. Jiráček

Vydavatelství: Brno: Univerzita J.E. Purkyně
Rok vydání: 1984

Klíčová slova: лексикология, славянские языки, интернациональные суффиксы, прилагательное

Anotace: Monografie vznikla na základě knihy téhož autora Интернациональные суффиксы существительных в современном русском языке, která byla vydána v Brně v r. 1971. Na materiálu téměř 1100 ruských adjektiv zkoumá internacionální morfy v daném slovním druhu.

Citace PRO

Citace: JIRÁČEK, J. Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1984. Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica.