Anglicizmy v ruské a české lexice

M. Smutná

Rok vydání: 2004

Klíčová slova: лексикология, лексика, славянские языки, заимствования, англицизм

Anotace: Práce je věnována historii přejímání cizích slov a jejich pronikání do ruštiny a češtiny. Vysvětlují se podmínky a důvody přejímání, rozebírají se otázky začleňování anglicizmů do systému obou jazyků.

Citace PRO

Citace: SMUTNÁ, M. Anglicizmy v ruské a české lexice. Praha, 2004. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Ústav slavistických a východoevropských studií. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Ústav slavistických a východoevropských studií.