Anglicizmy v současné češtině a ruštině

N. Volozhina

Rok vydání: 2008

Klíčová slova: лексикология, славянские языки, заимствования, англицизм, английский язык

Anotace: Diplomová práce je věnovaná otázkám přejímání anglicizmů do slovní zásoby češtiny a ruštiny. Ve své práci se diplomantka zabývá analýzou tematických skupin, zajímavostmi v přejímání a zapojování anglicizmů do lexikálního systému ruštiny a češtiny. Základním cílem této práce je porovnání situace při přejímání anglicizmů v češtině a ruštině z dobového a frekvenčního hlediska, vymezení a popsání způsobů zapojování anglicizmů do obou jazyků a problémů spojených s těmito procesy.

Citace PRO

Citace: VOLOZHINA, N. Anglicizmy v současné češtině a ruštině. Praha, 2008. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Ústav bohemistických studií.