Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou

J. Jiráček

Vydavatelství: Brno: Univ. J. E. Purkyně, Filozofická fakulta
Rok vydání: 1984

Klíčová slova: морфология, словообразование, деривация, аффиксы, имя прилагательное

Anotace: Tato monografická práce je příspěvkem k popisu dílčí oblasti derivační problematiky současné ruštiny na pozadí českého jazykového systému. Jsou zde popsány všechny internacionální sufixální morfy adjektiv, které se připojují k tzv. volným kořenům a tvoří tak relativně autonomní složku tvarotvorného a slovotvorného systému.

Citace PRO

Citace: JIRÁČEK, J. Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou. Brno: Univ. J. E. Purkyně, Filozofická fakulta, 1984.