Částečná ekvivalentnost v morfologii jako zdroj interference (na vybraných slovních druzích)

I. Kindlová

Rok vydání: 2007

Klíčová slova: морфология, межъязыковая интерференция

Anotace: Bakalářská práce je věnována problematice mezijazykové interference. Teoretická část pojednává o možnostech využití kladného přenosu a zamezení negativním vlivům interference. V praktické části na základě shromážděného jazykového materiálu se poukazuje na nejčastější konkrétní projevy interference. Materiál je uspořádán podle slovních druhů.

Citace PRO

Citace: KINDLOVÁ, I. Částečná ekvivalentnost v morfologii jako zdroj interference (na vybraných slovních druzích). Brno, 2007. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.