Co odpovídá českému „až“ v ruštině

L. Hejč

Číslo: 10/1956
Periodikum: RJ

Citace PRO

Citace: HEJČ, L. Co odpovídá českému „až“ v ruštině. RJ. 1956, (10), 463–472.