Časový instrumentál v ruštině v porovnání s češtinou

M. Dlouhý, M. Balcar

Citace PRO

Citace: DLOUHÝ, M. a M. BALCAR. Časový instrumentál v ruštině v porovnání s češtinou. In: Rusko-české studie: [Sborník Vysoké školy pedagogické v Praze: Jazyk a literatura II, red. C. BOSÁK]. Praha: SPN, 1960, s. 87–102.