Asyndeton v současné ruštině ve srtovnání s češtinou

K. Koževniková

Citace PRO

Citace: KOŽEVNIKOVÁ, K. Asyndeton v současné ruštině ve srtovnání s češtinou. In: Kapitoly ze srovnávací mluvnice ruské a české II. Praha, 1961, s. 364–428.