Analýza nominací domácích elektrospotřebičů v současné ruštině, češtině a slovenštině (ve srovnávacím aspektu)

L. Mrověcová

Citace PRO

Citace: MROVĚCOVÁ, L. Analýza nominací domácích elektrospotřebičů v současné ruštině, češtině a slovenštině (ve srovnávacím aspektu). In: Hľadanie ekvivalentnosti III. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, FF, 2007, s. 628–640.