Abreviatury názvů podniků, firem a institucí v současné ruských a českých periodikách (synchronně konfrontační analýza)

L. Mrověcová

Citace PRO

Citace: MROVĚCOVÁ, L. Abreviatury názvů podniků, firem a institucí v současné ruských a českých periodikách (synchronně konfrontační analýza). In: Acta Academica Karviniensia 1. Karviná: OPF SU v Karviné, 2008.