Knihovníci jako designéři

Knihovníci jako designéři

Alma Leora Culén, Jan Delong, Andrea Alessandro Gasparini, Roman Novotný, Pavla Minaříková, Ladislava Zbiejczuk Suchá

Vydání: 1. vyd.
Vydavatelství: Brno: Masarykova univerzita
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-210-8358-5

Klíčová slova: design služeb, knihovny

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Brožura představuje designové myšlení jako rámec pro navrhování služeb a mapuje příklady využívání výzkumných a designových metod v norských a českých knihovnách. Přečtěte si, jak při návrhu služeb zapojují své uživatele knihovníci a knihovnice z Ústřední knihovny FF MU, Ústřední knihovny ČVUT, jak designový přístup pomohl při návrhu portálu Knihovny.cz či jak hodnotí design služeb knihovna v Třinci. Poslední kapitola se zamýšlí nad výhodami a nevýhodami využívání karetních metodik v designovém procesu.

Citace: CULÉN, Alma Leora, Jan DELONG, Andrea Alessandro GASPARINI, Roman NOVOTNÝ, Pavla MINAŘÍKOVÁ a Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ. Knihovníci jako designéři: případové studie o zlepšování služeb v knihovnách. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8358-5.

Uložit do Citace PRO