Akutní onemocnění mozku - poruchy vodního a natriového hospodářství, natriuretické peptidy

Antonín Kazda, V. Špatenková, P. Škrabálek

Klíčová slova: hypernatriémie, hyponatrémie, natriuretický peptid typu B, natriuretický peptid typu C, nemoci mozku, syndrom nepřiměřené sekrece ADH

Citace: KAZDA, Antonín, V. ŠPATENKOVÁ a P. ŠKRABÁLEK. Akutní onemocnění mozku - poruchy vodního a natriového hospodářství, natriuretické peptidy. Klinická biochemie a metabolismus : časopis České společnosti klinické biochemie. 2003, 11/32(2), 74-82. Dostupné také z: http://www.medvik.cz/link/bmc03011431

Uložit do Citace PRO